Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek
www.csoplzen.cz

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek

Program konference

Finální program

pondělí 30. května 2022

9:00 - 10:00Prezence účastníků
10:00 - 10:20Zahájení konference
I: DENNÍ OSVĚTLENÍ
10.20 - 10.40Stupka Pavel, Ing. ZÚ Ústí nad Labem
ČSN EN 17037 polopatě
10.40 - 11:00Kaňka Jan, doc. Ing., Ph.D. ČSO Praha
Jak posuzovat obytné místnosti
11.00 - 11.20Maierová Lenka, Ing. arch. ČVUT Praha
Posuzování výhledu dle ČSN EN 17037
11.20 - 11.40Staněk Pavel, Ing. Astra MS software s. r. o.
Vliv okolí na denní osvětlení v interiéru
11.40 - 12.10Vystoupení vystavovatelů
12.10 - 13.00Přestávka na oběd
II: ČLOVĚK A SVĚTLO, UMĚLÉ OSVĚTLENÍ
13.00 - 13.15Žák Petr, Ing., Ph.D. ČVUT Praha
Připravovaná norma ČSN 36 0459 Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení
13.15 - 13.35Höchsmann Petr, Ing., Ph.D. Colmark trade s. r. o.
Biologická aktivace osvětlením v průmyslovém prostředí
13.35 - 14.10Sumová Alena, doc., PharmDr., DrSc. Fyziologický ústav AV ČR
Význam světla pro zdraví člověka
14.10 - 14.40Žák Petr, Ing., Ph.D. ČVUT Praha
Nová norma ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť
Část 1: Vnitřní pracoviště
14.40 - 15.00Lepší Jana, Ing. ZÚ Ústí nad Labem
Co nám přinesla nová ČSN EN 12464-1 navíc
15.00 - 15.20Přestávka na kávu
15.20 - 15.40Šlambora Václav, Bc. NBB Bohemia s. r. o.
Dva scénáře vývoje světelných zdrojů
III: SVĚTELNÁ MĚŘENÍ
15.40 - 16.00Kliment Petr, Ing. ČMI Praha
Problematika kalibrací luxmetrů a využití kalibračních dat
16.00 - 16.20Valíček Pavel, Ing., Ph.D.; Novák Tomáš, doc., Ing., Ph.D. VŠB Ostrava Dionýz Gašparovský, prof., Ing., Ph.D. STU FEI Bratislava
Nová technická norma na stanovení udržovacího činitele v osvětlovacích soustavách
16.20 - 16.40Škoda Jan Ing., Ph.D.; Baxant Petr doc. Ing., Ph.D.; Motyčka Martin, Ing. Ph.D.; Novák Filip, Ing. VUT Brno
Využití jasového analyzátoru v praxi
16.40 - 17.00Chod David, MBA PARNASA v.o.s.
Oslnění na pracovišti - výsledky měření UGR jasovou kamerou vs. výpočet
17.00 - 17.10Diskuse
19.00Společenský večer

úterý 31. května 2022

6.30 - 8.30Snídaně
IV: OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY
9.00 - 9.20Sekal Luboš, Ing., arch. A.A.L.S. Praha
Spolupráce architekta se světelným technikem
9.20 - 9.40Niesig Petr, Ing. Elkovo Čepelík s.r.o.
Řešení obnovy OS v administrativních budovách
9.40 - 10.00Valíček Pavel, Ing., Ph.D. VŠB Ostrava
Chování osvětlovacích soustav vnitřního osvětlení při stmívání na konstantní hladinu osvětlenosti
10.00 - 10.30Přestávka na kávu
V: RŮZNÉ
10.30 - 10.50Maixner Tomáš, Ing. DQL Osvětlování
O terminologii, aneb o zmatení pojmů
10.50 - 11.10Maixner Tomáš, Ing. DQL Osvětlování
Úskalí tzv. "Smart" osvětlovacích soustav
11.10 - 11.30Vik Michal, prof. Ing., Ph.D; Viková Martina, doc., Ing., Ph.D. TU Liberec
Vliv světla a barvy na člověka
Zakončení konference
11.30 - 12.30Přestávka na oběd

Pro zájemce bude 31.5. po skončení konference zajištěna společná komentovaná prohlídka unikátní Velké synagogy.

Zájemci o prohlídku se přihlásí při registraci, kde bude vybírána částka 150 Kč/osobu zahrnující vstupné + komentovanou prohlídku.

Konference 2022

Úvod
Organizační pokyny
Registrace
Program
Návrh na partnerství
Partneři
Kontakt