Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek
www.csoplzen.cz

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek

Program konference

Okruhy témat:

  • novinky v legislativě osvětlení
  • připravované změny v oblasti denního osvětlení
  • elektrické (umělé) osvětlení
  • veřejné osvětlení

Tradiční konference zaměřená na aktuální problémy denního a umělého – elektrického osvětlení, kterou pořádá Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, pobočný spolek a Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, ve spolupráci s významnými firmami v oboru světelné techniky, ve dnech 20.-21.května 2024 v Kongresovém centru Parkhotel v Plzni.

V rámci konference budou odborníci diskutovat o připravovaných změnách v legislativě, ať již ve stavební vyhlášce, vyhlášce pro prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, či novém nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. S připravovanou normou na "Denní osvětlení budov - Doplňující požadavky", hosty seznámí zpracovatel. Neopomineme např. ani téma náhrad zastaralých osvětlovacích soustav za nové úspornější a s tím souvisejících problémů. Představíme činnost Národní referenční laboratoře pro osvětlování, kam může veřejnost v případě sporných věcí směrovat své dotazy, eventuálně se na jejich stránkách seznámit s řešením a doporučeními.

Součástí konference bude opět propagační výstava výrobců a prodejců elektro, osvětlovací a měřicí techniky.

Na konec prvního dne konference se účastníci setkají v rámci neformálního společenského večera.

Zájemci mohou pak v úterý 21. května 2024 odpoledne navštívit v Plzni Semlerovu rezidenci – rekonstruované interiéry od světoznámého architekta Adolfa Loose.

Finální program

pondělí 20. května 2024

9:00 - 10:00Prezence účastníků
10:00 - 10:20Zahájení konference
I: UMĚLÉ OSVĚTLENÍ
10.20 - 10.30Stupka Pavel, Ing. ZÚ Ústí nad Labem
Adolf Loos a Plzeň
10.30 - 10.50Chod David, MBA PARNASA v. o.
Není luxmetr jako luxmetr aneb, aby se v tom metrolog vyznal…
10.50 - 11.10Novotný Pavel, Ing.
Měření osvětlení, aneb… aby byly výsledky kontrolních měření osvětlení vyhovující
11.10 - 11.30Kukačka Leoš, Ing. Ph.D. TU Liberec
Modulace světelného toku u LED světelných zdrojů
11.30 - 12.00Vystoupení vystavovatelů
12.00 - 13.00Přestávka na oběd
II: DENNÍ OSVĚTLENÍ
13.00 - 13.30Klečka Jan, Ing. ČKAIT
Světlo v připravované stavební vyhlášce
13.30 - 14.15Darula Stanislav, doc. Ing.
Zdravé město pre všetkých a nielen včera
14.15 - 15.00Žák Petr, Ing. Ph.D. ČVUT Praha
Připravovaná norma ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov - Doplňující požadavky
15.00 - 15.20Kaňka Jan, doc. Ing. Ph.D. ČSO Praha
Vliv způsobu stanovení velikosti a umístění obytného prostoru v obytné místnosti na rovnoměrnost denního osvětlení
15.20 - 15.40Přestávka na kávu
III: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
15.40 - 16.00Škoda Jan, Ing. Ph.D.; Motyčka Martin, Ing. Ph.D.; Baxant Petr doc. Ing. Ph.D.; Novák Filip, Ing.; Drašar Vojtěch VUT Brno
Dynamické měření jasu na komunikacích
16.00 - 16.20Václavíček Radim Ing.; Baxant Petr, doc. Ing. Ph.D. ČSO Brno
Spektrální vlastnosti světelných zdrojů a výhody pro obrazový a neobrazový systém
16.20 - 16.40Novák Tomáš, doc. Ing. Ph.D.; Valíček Pavel, Ing. Ph.D; Houžva Martin, Ing. VŠB Ostrava
Kvantifikace vyzařování rušivého světla do prostoru z velkých světlených zdrojů - ukázka chování modelu vlakového nádraží
16.40 - 17.00Maixner Tomáš, Ing. DQL Osvětlování; Ing. Vladislav Kosejk ČSO Praha
„Ekologie“ a obecní kasička
17.00 - 17.10Diskuse
19.00Společenský večer

úterý 21. května 2024

6.30 - 8.30Snídaně
IV: LEGISLATIVA
9.00 - 9.10Demel Martin, Ing. ZÚ se sídlem v Ostravě
Informace o zřízení a činnosti NRL pro osvětlení
9.10 - 9.30Šlambora Václav, Bc. NBB Bohemia s. r. o.
Situace v oblasti uvádění tradičních světelných zdrojů na trh
9.30 - 10.00Demel Martin, Ing. ZÚ se sídlem v Ostravě
Osvětlení v novele Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
10.00 - 10.30Přestávka na kávu
V: RŮZNÉ
10.30 - 10.50Lepší Jana, Ing. ZÚ Ústí nad Labem
Osvětlení ve školských prostorách dle připravované vyhlášky
10.50 - 11.00Lepší Jana, Ing. ZÚ Ústí nad Labem
Osvětlení ve vnitřním prostředí pobytových místností některých staveb dle připravované novele vyhlášky č. 6/2002 Sb.
11.00 - 11.20Staněk Pavel, Ing. Astra MS software s. r. o.
Úskalí hodnocení oslnění činitelem UGR
11.20 - 11.40Dušek Dominik, Ing.; Pechová Marcela Ing. Ph.D.; Viková Martina doc. Ing. Ph.D.; Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D., Vik Michal, prof. Ing. Ph.D. TU Liberec; Tesař Jiří ČSO RS Liberec;
Problematika viditelnosti služebních stejnokrojů složek IZS za snížené viditelnosti
11.40 - 11.50Ullman Ivo, Ing. Ph.D. ČEPS; Šebesta Jan, Ing. ČEPS Novák Tomáš, doc. Ing. Ph.D. VŠB Ostrava
Pohled na kamerovou složku osvětlenosti u osvětlovacích soustav hlídacího osvětlení
11.50 - 12.00Diskuse
Zakončení konference
12.00 - 13.00Přestávka na oběd
pro zájemcePro zájemce bude 21. 5. 2024 po skončení konference ve 14:30 zajištěna společná komentovaná prohlídka Semlerovi rezidence - interiéry Adolfa Loose - nahlašování předem

Konference 2024

Úvod
Organizační pokyny
Registrace
Program
Návrh na partnerství
Partneři
Kontakt