Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek
www.csoplzen.cz

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek

Program konference

Okruhy témat:

  • novinky v legislativě osvětlení
  • připravované změny v oblasti denního osvětlení
  • elektrické (umělé) osvětlení
  • veřejné osvětlení

Tradiční konference zaměřená na aktuální problémy denního a umělého – elektrického osvětlení, kterou pořádá Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, pobočný spolek a Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, ve spolupráci s významnými firmami v oboru světelné techniky, ve dnech 20.-21.května 2024 v Kongresovém centru Parkhotel v Plzni.

V rámci konference budou odborníci diskutovat o připravovaných změnách v legislativě, ať již ve stavební vyhlášce, vyhlášce pro prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, či novém nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. S připravovanou normou na "Denní osvětlení budov - Doplňující požadavky", hosty seznámí zpracovatel. Neopomineme např. ani téma náhrad zastaralých osvětlovacích soustav za nové úspornější a s tím souvisejících problémů. Představíme činnost Národní referenční laboratoře pro osvětlování, kam může veřejnost v případě sporných věcí směrovat své dotazy, eventuálně se na jejich stránkách seznámit s řešením a doporučeními.

Součástí konference bude opět propagační výstava výrobců a prodejců elektro, osvětlovací a měřicí techniky.

Na konec prvního dne konference se účastníci setkají v rámci neformálního společenského večera.

Zájemci mohou pak v úterý 21. května 2024 odpoledne navštívit v Plzni Semlerovu rezidenci – rekonstruované interiéry od světoznámého architekta Adolfa Loose.

Konference 2024

Úvod
Organizační pokyny
Registrace
Program
Návrh na partnerství
Partneři
Kontakt