Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek
www.csoplzen.cz

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek

Program konference

Seznam přednášek

 1. Sekal Luboš, Ing. arch. Spolupráce architekta se světelným technikem na přípravě osvětlovací soustavy
 2. Stupka Pavel, Ing. Nová ČSN EN 17037 polopatě
 3. Maierová Lenka, Ing. arch. Posuzování výhledu dle ČSN EN 17037
 4. Kaňka Jan, doc. Ing., Ph.D. Diagram zastínění pro 21. března
 5. Staněk Pavel, Ing. Jak spočítat denní osvětlení podle ČSN EN 17037
 6. Pelech Marcel, Ing. Měření denní osvětlenosti na modelu
 7. Žák Petr, Ing., Ph.D. Porovnání oslnění od denního   umělého osvětlení
 8. Zwiener Viktor, Ing., Ph.D. Denní osvětlení obytných místností dle ČSN 73 0580-2 a ČS  EN 17037
 9. Lepší Jana, Ing. NV č. 361/2007 Sb., vyhláška č. 410/2005 Sb. a ČSN EN 17037
 10. Niesig Petr, Ing. Řešení obnovy OS v administrativních budovách
 11. Chod David, Ing. Innogy – návrhy a realizace osvětlovacích soustav
 12. Vik Michal, Assoc. prof. MSc., Ph.D.; Viková Martina, doc. Ing., Ph.D. Vliv světla a barvy na člověka
 13. Höchsmann Petr, Ing., Ph.D. Biologická aktivace osvětlením v průmyslovém prostředí
 14. Smolík Josef Veřejné osvětlení v Plzni z hlediska provozovatele
 15. Novák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.; Tesař Jiří Metodika provádění noční bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
 16. Novák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.; Gašparovský Dionýz, doc. Ing., Ph.D. Nový pohled na vyhodnocování udržovacího činitele
 17. Maixner Tomáš, Ing. Dynamické veřejné osvětlení
 18. Šimberová Stanislava, Ing., CSc. Degradace astronomických obrazů a venkovní osvětlení
 19. Kliment Petr, Ing. Problematika kalibrací a využití kalibračních dat
 20. workshop - vede Staněk Pavel, Ing. Problémy s výpočty osvětlení

Konference 2020

Úvod
Organizační pokyny
Registrace
Program
Návrh na partnerství
Partneři
Kontakt

Regionální skupina Praha

Regionální skupina Liberec

Regionální skupina Ostrava
www.csorsostrava.cz

Regionální skupina Brno