Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek
www.csoplzen.cz

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek

Naše činnost

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek vznikl v květnu 1992 založená je za účelem naplňování společného zájmu, kterým je světlo, vidění a osvětlování z hlediska vědeckého, technického, hospodářského nebo uměleckého.

1. Poslání

 1. Rozšiřovat znalosti o světle, osvětlování a souvisejících problémech, o jejich významu a využívání.
 2. Získávat členy Společnosti.
 3. Vytvářet mezi členy vztahy vzájemné spolupráce.
 4. Vytvořit vazbu na podobné spolky, právnické osoby v ČR i v zahraničí.

2. Činnost

 1. Organizováním a uskutečňováním odborných, společenských a osvětových akcí pro členy i veřejnost.
 2. Zřizováním, případně rušením zájmových a odborných skupin spolku.
 3. Přednáškovou činností a vydáváním publikací a informačních dokumentů, týkajících se problematiky osvětlení.
 4. Popř. poradenskou a konzultační činností, zpracováváním odborných studií a posudků. Výzkumem a vývojem v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd. Testováním, měřením, analýzou a kontrolou. Mimoškolní výchovou a vzděláváním, pořádáním kurzů, školením, včetně lektorské činnosti.

3. Členství

 1. Členství je dobrovolné, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 2. Členem se může stát každý zájemce o činnost spolku, který souhlasí se stanovami a dodržuje jejich ustanovení.

4. Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 2. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
Konference 2024

Archiv konferencí

Technika osvětlování XXIX
30. a 31. května 2022, Plzeň
Technika osvětlování XXVIII
29. a 30. května 2018, Plzeň
Článek (pdf)
Technika osvětlování XXVII
25. a 26. května 2016, Plzeň
Článek (pdf)
Technika osvětlování XXVI
27. a 28. května 2014, Plzeň
Článek (pdf)
Technika osvětlování XXV a Elektrotechnický seminář
15. a 16. května 2012, Plzeň
Článek (pdf)
Technika osvětlování XXIV
24. a 25. května 2010, Nečtiny
Technika osvětlování XXIII
22. a 23. května 2008, Nečtiny