Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek
www.csoplzen.cz

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek

Národní referenční laboratoř pro osvětlení

Předmět činnosti

A) Referenční (rozhodčí) činnosti:

provádí referenční (rozhodčí) expertízy (měření, výpočty, posouzení atd.) v případech odvolání a stížností na postup orgánů ochrany veřejného zdraví jako podklad pro rozhodnutí odvolacího orgánu

B) Speciální měření a poradenství:

provádí resp. se podílí na náročných měřeních a expertízách vyžadujících speciální vybavení nebo postupy na základě požadavků jednotlivých subjektů hygienické služby i dalších subjektů, zejména z oblasti státní správy provádí poradenskou činnost

C) Metodická činnost:

připravuje podklady pro novelizaci legislativy v oblasti měření a hodnocení osvětlení, vytváří, zpracovává nebo posuzuje návrhy postupů měření, výpočtů, hodnocení, vede příslušná pracoviště hygienické služby podílí se na výukové a školící činnosti v rámci ILF a IDVPZ, organizuje semináře a kurzy pro pracovníky hygienické služby

Kontakty:

web: https://zuova.cz/Home/Page/narodni-referencni-laborator-pro-osvetleni

mail: nrl.osvetleni@zuova.cz

Konference 2024

Archiv konferencí

Technika osvětlování XXIX
30. a 31. května 2022, Plzeň
Technika osvětlování XXVIII
29. a 30. května 2018, Plzeň
Článek (pdf)
Technika osvětlování XXVII
25. a 26. května 2016, Plzeň
Článek (pdf)
Technika osvětlování XXVI
27. a 28. května 2014, Plzeň
Článek (pdf)
Technika osvětlování XXV a Elektrotechnický seminář
15. a 16. května 2012, Plzeň
Článek (pdf)
Technika osvětlování XXIV
24. a 25. května 2010, Nečtiny
Technika osvětlování XXIII
22. a 23. května 2008, Nečtiny